ENVIS – informační servis o životním prostředí v Praze

   

 

Zpět na začátek testu

TEST


Otestujte, jaké máte vědomosti o památných stromech v PrazeZde si můžete prohloubit a ověřit své vědomosti

Znalostní test o památných stromech Prahy vychází z údajů a informací,
které lze získat na DVD "Památné stromy Prahy"

K úspěšnému složení testu Vám stačí správně zodpovědět nejméně 15 otázek z 20-ti 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

prosinec 2010